Nasza kadra

Imię Nazwisko Stanowisko Kategorie OSK
Marian Aibin Właściciel A, B, BE, CE, T Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Aibin
Beata Temczyńska Instruktor B Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Aibin
Mariusz Pierzynka Instruktor A, B, C, CE, D, DE Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Aibin
Zbyszek Uszczyński Instruktor A, B, C, CE, D, DE Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Aibin
Marek Stępień Instruktor B, C, D Ośrodek Szkolenia Kierowców Marian Aibin