Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD, 

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: kursant otrzymuje od ośrodka gratis podręcznik kierowcy w /g kategori oraz testy na płycie oraz w formie broszury

Posiadamy program SPS do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS)

Dysponujemy 5 stanowiskami komputerowymi, w tym 5 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 5 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 5 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,